شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
غزل صداقت
رتبه 37
67 برگزیده
3938 دوست
vertical_align_top