شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ لطف تو کم ز کم و جور تو بيش از بيش است ميکنم شکر و ندارم گله از بيش و کم ات ... . . . هلالي جغتايي
زيبا @};-
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} :)@};-
هما بانو
خيلي زيبا :-) @};-
لطف تو بيش ز پيش و غمت از كم كمتر / مانده ام اينكه چگونه بكنم شكر تو را . بداهه
@};- عالي:-)@};-
غزل صداقت
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
غزل صداقت
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-
غزل صداقت
{a h=sgv} سلام و كلامي {/a} قشنگ بود..
غزل صداقت
{a h=golnilufarabi}کشت و فراوري گ{/a} :)
چراغ جادو
غزل صداقت
35 امتیاز
66 برگزیده
3923 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top